Dzień: 3 sierpnia 2020

Nowości, To jest fizyka. Klasa 7

To jest fizyka. Klasa 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej

Lepiej zrozumieć świat

Przed wielką reformą edukacyjną z 2017 roku dzieci zaczynały się uczyć fizyki i pozostałych przedmiotów przyrodniczych od pierwszej klasy gimnazjum. Obecnie geografia i biologia są wprowadzane już od piątej klasy, natomiast z fizyką i chemią młodzi ludzie stykają się po raz pierwszy w klasie siódmej. Oznacza to, że są w tym samym wieku co wcześniej, mają około trzynastu/czternastu lat, gdy zaczynają swoją przygodę z tarciami i różnymi rodzajami energii. Podręczniki do nauki fizyki nie stanowią jednak kopii publikacji sprzed reformy, a to dlatego, że nauka przedmiotu w szkole podstawowej została skrócona o rok w stosunku do cyklu edukacyjnego gimnazjum. W związku z tym opracowano nowe podręczniki, w dużej mierze bazujące jednak na starszych, sprawdzonych pomocach naukowych. To jest fizyka. Klasa 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej należy do grona nowych podręczników, w pełni dostosowanych do obecnych realiów edukacyjnych. Autorzy publikacji Marcin Braun i Weronika Śliwa zadbali o to, by nie tylko dobrze wytłumaczyć zagadnienia określone w podstawie programowej, ale także by zainteresować uczniów przedmiotem i zachęcić do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy z jego zakresu, także po zajęciach w szkole.

Od mechaniki po termodynamikę

Nauka z publikacją TaniaKsiążka: To jest fizyka. Klasa 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej tradycyjnie zaczyna się od wprowadzenia obejmującego zagadnienia z zakresu mechaniki. Z pierwszych tematów uczniowie dowiedzą się także, czym w ogóle zajmuje się fizyka oraz jakie wykorzystuje metody badawcze i jednostki pomiaru. Następnie w podręczniku wyjaśniono pojęcie siły i wzór na jej obliczanie. W rozdziale drugim autorzy skupiają się na wytłumaczeniu zjawiska ruchu, zarówno jednostajnego, jak i niejednostajnego. Z tego rozdziału można dowiedzieć się także wiele o prędkości. To jest fizyka. Klasa 7. Podręcznik dla szkoły podstawowej w kolejnych rozdziałach zajmuje się takimi zagadnieniami jak praca i energia oraz cząsteczki i ciepło. Pod koniec roku szkolnego uczniowie powinni zrealizować tematy dotyczące ciśnienia hydrostatycznego oraz atmosferycznego.

Nie tylko suche fakty

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era ma wiele zalet, które zauważają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Wśród najczęściej wymienianych dobrych stron publikacji należy wskazać:

  • Przykłady zadań rozwiązane krok po kroku 
  • Prace badawcze znajdujące się na końcu każdego rozdziału, opisujące, w jaki sposób samodzielnie wykonywać doświadczenia
  • Podsumowania ułatwiające powtarzanie materiału.
Szkoła freepik - pl.freepik.com